ΠΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λογισμικό υψηλής τεχνολογίας, 100% Windows Native Εφαρμογές

Αγαπητέ Πελάτη

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  -ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:  -IBAN:  GR17 0110 4130 0000 4130 0659 517

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                            
  -ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
: -IBAN:  GR10 0171 3430 0063 4316 4203 545
    
ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0889002101051511  -IBAN:  GR30 0140 8890 8890 0210 1051 511
Η IPG Software σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που συνεχίζετε να δείχνετε...

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής
Αναβάθμισης ή Αγοράς Λογισμικού που κάνατε,  μπορείτε να xρησιμοποιήσετε κάποιον
λογαριασμό από τους Κάτωθι και να καταθέσετε την αξία της Συναλλαγής όπως φαίνεται στο/α Συνημμένα Τιμολόγια
...
Copyright 2018 (c) ΠΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, All Rights Reserved
Powered by HTML5, CSS & jQuery