ΠΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λογισμικό υψηλής τεχνολογίας, 100% Windows Native Εφαρμογές

Αγαπητέ Πελάτη

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 287 / 752497 - 83      -IBAN:   GR49 0110 2870 0000 28775249 783

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                            
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ6343 - 010380-207    -IBAN:   GR51 0171 3430 0063 43010380 207
    
ALPHA BANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ: 0889002101051511  -IBAN:  GR30 0140 8890 8890 0210 1051 511
Η IPG Software σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που συνεχίζετε να δείχνετε...

Για την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής
Αναβάθμισης ή Αγοράς Λογισμικού που κάνατε,  μπορείτε να xρησιμοποιήσετε κάποιον
λογαριασμό από τους Κάτωθι και να καταθέσετε την αξία της Συναλλαγής όπως φαίνεται στο/α Συνημμένα Τιμολόγια
...
Copyright 2018 (c) ΠΟΥΛΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, All Rights Reserved
Powered by HTML5, CSS & jQuery